creativesolution.se © 2009

 

Nyheter

 

 

Vi finns nu på Facebook

 

 

 

 

 

 

 


Mindfulness

 

Vad är mindfulness?

 

Varför är det bra att lära sig mindfulness?

 

Vi strävar alla efter att må bättre - i kroppen och i själen. Problemet är att de flesta av oss har tankar som ”ställer till” det för oss, som gör oss oroliga, stressade och rädda. Orsaken är att vi tenderar att i allt större utsträckning tillbringa en stor del av vår vakna tid åt att fundera över vad som ska komma och vad som varit - istället för att vara i det som vi håller på med i stunden. När det händer förlorar vi det som egentligen är det enda vi med säkerhet vet att vi har - vårt NU.

 

Hur lär man sig då att vara i nuet? Jo, genom mindfulness, som är en kraftfull

och effektiv metod som gör oss medvetna om yttre och inre skeenden, i kroppen, i själen och i tankarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

När används mindfulness?

Det finns mycket forskning om mindfulness när det gäller stress, men även om många andra besvär som smärta, sömnproblem, högt blodtryck, återkommande nedstämdhet, ångest, oro, aggressivt impulsivt beteende, hetsätning och andra tvångssymtom.

 

Mindfulness är en mycket väl fungerande metod att göra sig av med gamla livsmönster och få ett lugnare, bättre och mer harmoniskt liv. Genom att få verktyg att hantera stress, allt från vardagen till svåra kriser som drabbar de flesta, kan man öva på att vara lugn mitt i stormen. Mindfulness har anor från buddismens traditioner och används idag som en väl fungerande stresshantering.

 

Hur går det till rent praktiskt?

Jon Kabat-Zinn, professor vid University of Massachusetts, har utvecklat en metod som sker i

steg och innehåller olika enkla övningar, meditationer, kroppsscanning, samtal med mera.

Vi över på att bli medvetna om yttre och inre skeenden, i kroppen och själen och i tankar.

Enkla kroppsövningar som också hjälper oss att vara i nuet. Vi utvecklar vår egen naturliga

kapacitet att vara medvetet närvarande, vi lär oss olika metoder. Allt från enkla vardags-

övningar till stora utmaningar i att lära känna våra mönster, och sakta kärleksfullt se dem

utan att värdera och döma eller förändra. I just detta finns en läkande kraft som gör att vi

återfinner glädje och harmoni.

 

 

Mer om mindfulness

Det börjar bli allmänt känt att långvarig stress utan återhämtning leder till överbelastning och slitage på kroppens nerv- och hormonsystem. Vanliga symtom är muskelspänningar, försämrat immunförsvar, sömnsvårigheter, förändringar i ämnesomsättningen.

Mindfulnessträning leder till återhämtning och har läkande effekter på både kropp och psyke.

 Forskning visar vidare att hjärnans aktivitet ökar i den vänstra pannloben, vilken styr positiva känslor som glädje, lycka, nyfikenhet och entusiasm, medan aktiviteten minskade i den högra pannloben som styr irritation ilska, rädsla och nedstämdhet. Förändringarna fanns kvar även när man inte mediterade.

 

Individuell konsultation eller grupper

Vill du lära dig mindfulness? Du kan kontakta mig antingen du känner behov av några enstaka samtal kring ett avgränsat problem eller vill öva i grupp. För den som vill gå en åttaveckor kurs i Mindfulness Baserad Stress Reduktion. (MBSR) ska veta att ingen förkunskap behövs, vi startar helt från början.

Man kommer till mig en gång i veckan, cirka 1,5 timmar i åtta veckor enligt Jon-Kabat Zinns metod. Kursmetoden är väl beprövad och praktiseras i stora delar av världen. 

 

Vi använder oss av:

 

Praktiska metoder som ökar din förmåga att hantera stress.

Du lär dig möta förändringar och prövande tider med större lätthet.

Du får verktyg att hantera din oro stress och nedstämdhet.

Stärkande och avslappnande enkla kroppsövningar.

Olika former av meditationer, sittande gående, när du diskar, står i kö mm.

Kursmaterial och ingår.

 

Anmälan gör du genom att skicka epostmeddelande till mig i nedanstående kontaktformulär

 

 

 

 

 

 

Vid enstaka konsultationer kan du anmäla både
via 0243-85770 och via kontaktformuläret.

 

Varmt välkommen med din anmälan.

 

 

 

 

  Besök vår gästbok >>

 

 

 

 

Exempel på symtom, besvär och sjukdomar jag behandlar på kliniken. 

 

Muskelvärk >>

Huvudvärk och migrän >>

Nervsmärta >>

Barnlöshet >>

Oro och sömnlöshet >>

Infektion / inflammation >>

Kvinnosjukdomar ´>>

Matsmältningsbesvär >>

Allergier >>

Kontakt: 0243-85 770

millerfysakupunktur@gmail.com              Vi finns nu på Facebook      

Bookmark and Share