Akupunktur i Borlänge
 Miller Fysterapi och akupunktur

all

   HEM      HITTA TILL KLINIKEN       BESTÄLLA BEHANDLINGSTID        FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG        PRODUKTER       GÄSTBOK

 

Om kinesisk akupunktur

Om akupunkturbehandling

Om mjukgörande massage

Om koppning och moxa

Muskelvärk
Huvudvärk och migrän
Nervsmärta
Barnlöshet
Oro och sömnlöshet
Infektion / inflammation
Kvinnosjukdomar
Matsmältningsbesvär
Allergier

Så här arbetar jag

Om företaget

Litteraturtips

Några ord på vägen

 

Vad är Kinesisk akupunktur?

 

Akupunktur är en av behandlingsformerna inom traditionell kinesisk medicin och har används i tusentals år i Kina. Det är en effektiv metod som förebygger sjukdomar och lindrar sjukdomar och har under senare år fått ökad uppmärksamhet i hela världen.

Akupunktur används inom den etablerade vården framförallt för sina smärtstillande egenskaper, medan man i Kinesisk akupunktur behandlar de flesta sjukdomstillstånd.

En akupunktör enligt Kinesisk medicin har en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin och uppnår mycket goda resultat vid många olika sjukdomstillstånd utan att orsaka skadliga biverkningar. Akupunktören använder mycket tunna, sterila engångsnålar av rostfritt stål, som placeras genom huden på de specifika akupunkturpunkterna.  

 

Varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika sjukdomar.

Inom traditionell kinesisk medicin behandlas hela människan, inte bara enstaka symtom.  Akupunktören måste därför skaffa sig en grundlig förståelse för patientens medicinska och allmänna bakgrund för att kunna identifiera sjukdomsorsak och för patienten välja en individuellt anpassad kombination av punkter.

Genom att behandla och reglera akupunkturpunkter på meridianerna återupprättas balansen i de inre organen och kroppsdelar de passerar.

Diagnos ställs med hjälp av många frågor till patienten och genom att känna på handledens pulsar och titta på tungan.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan ett 70-tal sjukdomstillstånd behandlas med akupunktur.

Gunbritt Miller Husáhr är medlem i Svenska Akupunkturförbundet och praktiserar Kinesisk akupunktur. Svenska Akupunkturförbundet är det nu enda existerande förbundet för utövare av traditionell kinesisk akupunktur. I medlemskapet ingår en obligatorisk patientförsäkring.

Hur fungerar Kinesisk akupunktur?

Enligt västerländsk medicin

Västerländsk forskning har i första hand inriktats på nervsystemet, och mycket tyder också på att detta spelar en stor, men inte alls avgörande roll. Forskning har visat att akupunktur verkar via hormon- nerv- och cirkulationssystem. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittor-substanser. Budskap når hjärnan via nervsystemets elektrokemiska kommunikation. Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft.

Enligt kinesisk medicin

Traditionell kinesisk medicin beskriver ett nätverk av så kallade meridianer som genomströmmas av livsenergi, Qi. Är man frisk flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockeringar eller oregelbundenhet i flödet. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter. Genom att stimulera dessa med nålar återskapas balans och patienten befrias från sjukdom.

För vidare information, se  Akupunkturförbundet  

 

Kontakt: 0243-85 770  millerfysakupunktur@gmail.com